انتشارات گردوی دانش ناشر کتاب های آموزشی و کمک آموزشی، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرده است. گردوی دانش دارای کامل ترین سری کتاب های کمک آموزشی در مقطع پیش دبستانی ، ابتدایی و دوره اول متوسطه می باشد.

این نشر عمدهٔ فعالیت خود را در زمینهٔ کتاب‌های کمک درسی انجام داده است و تابه‌حال افزون بر کتاب های کمک درسی ، برگزارکننده آزمون های دوره‌ای و همچین ابزارهای کمک آموزشی نیز می باشد.

گردوی دانش با ارائه کتاب های آموزشی و کمک آموزشی به صورت مصور و گرافیکی در قالب داستان و سرگرمی کوشش می‌کند تا بهترین خدمات را ارائه دهد. تا فرزندانمان بخوانند ، بیاموزند و از آن لذت ببرند.