جستجو کن...

جلد کتاب پوشه کار

پوشه کار

به دانش آموز: امکان می هد تا شاهد رشد و پیشرفت خود باشد. به معلم:کمک می کند تا با مرور پوشه کار دانش آموز، قابلیت های وی را به درستی شناسایی و با توجه به تئوری هوش های چند گانه ، برای آموزش وی ، برنامه ریزی نموده و با اطمینان بیش تر و بر اساس دلایل مستند در مورد او قضاوت کند. به والدین:مجالی می بخشد تا در جریان روند آموزش فرزندشان قرار گیرند، نقاط قوت و ضعف او را بشناسند و نقش مثبت،سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشندو ....
به دانش آموز: امکان می هد تا شاهد رشد و پیشرفت خود باشد. به معلم:کمک می کند تا با مرور پوشه کار دانش آموز، قابلیت های وی را به درستی شناسایی و با توجه به تئوری هوش های چند گانه ، برای آموزش وی ، برنامه ریزی نموده و با اطمینان بیش تر و بر اساس دلایل مستند در مورد او قضاوت کند. به والدین:مجالی می بخشد تا در جریان روند آموزش فرزندشان قرار گیرند، نقاط قوت و ضعف او را بشناسند و نقش مثبت،سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشندو ....

ضرورت استفاده از پوشه کار

پوشه کار ضمن این که ابزاری برای تعامل معلم با دانش آموز، معلمان و والدین است.استفاده از‌آن ، از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخودار می باشد،چرا که پوشه کار:

به دانش آموز:

 • امکان می هد تا شاهد رشد و پیشرفت خود باشد.
 • امکان می دهد تا اشتباهات خود را بشناسد و اصلاح نماید. این کار،توان ریسک کردن،نهراسیدن از اشتباه،جرات پذیرش اشتباه و اصلاح آن را به وی می دهد.به این ترتیب دانش آموز را در فرآیند آموزش خود سهیم می سازد.
 • فرصت می دهد تا بین آموخته های قبلی و جدید خود ارتباط برقرار کند و  مهارت خود ارزیابی که از بنیادی ترین اصول تعلیم و تربیت است را در دانش آموز تقویت نماید.
 • امکان می دهد تا از طریق ارائه ی پوشه ی کار میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد.
 • امکان می دهد تا با مرور پوشه ی کارهای خود در سال های متوالی، قابلیت های خود را شناسایی و آگاهانه برای آینده ی تحصیلی و شغلی خود تصمیم گیری نماید.
 • امکان می دهد تا غیر مستقیم در فرایند یادگیری مفاهیم درسی خود ، سهیم گردد.
 • امکان می دهد تا با انتخاب و قرار دادن نمونه کارهایش در پوشه کار خود ، فرصت تمرین برای تصمیم گیری های آگاهانه و قضاوت مسئولانه را پیدا نماید.

به معلم:

 • کمک می کند تا با مرور پوشه کار دانش آموز، قابلیت های وی را به درستی شناسایی و با توجه به تئوری هوش های چند گانه ، برای آموزش وی ، برنامه ریزی نموده و با اطمینان بیش تر و بر اساس دلایل مستند در مورد او قضاوت کند.
 • کمک می کند تا از طریق پوشه ی کا ، ضمن ایجاد فرصت مناسب برای آفرینندگی و زایش تفکرات جدید در فراگیران، یادگیری مشارکتی را در آن ها تقویت نماید.
 • کمک می کند تا با توجه به فعالیت های مستمر دانش آموزان، ضمن آشکار کردن استعداد های و توانایی منحصر به فرد هر یک از آن ها، امکان تولید دانش، نوآوری و خلاقیت را فراهم گرداند.
 • کمک می کند تا از طریق پوشه کار،هویت فردی دانش آموز را مورد توجه قرار دهد.
 • کمک می کند تا شخصیت علمی و پژوهشی شاگردان را پویا ساخته و در آنها حس اعتماد به نفس و خودباوری را شکوفا سازد.

به والدین:

 • مجالی می بخشد تا در جریان روند آموزش فرزندشان قرار گیرند، نقاط قوت و ضعف او را بشناسند و نقش مثبت،سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشندو ….

پایه

اول ابتدایی, دوم ابتدایی, سوم ابتدایی, چهارم ابتدایی, پنجم ابتدایی, ششم ابتدایی

تعداد صفحات

ابعاد

رحلیاولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پوشه کار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *