آزمون های گردوی دانش در دو دسته کلی قابل ارایه می باشد :

۱- آزمونهای پیشرفت تحصیلی : که این آزمونها در تمامی مقاطع تحصیلی برگزارشده و شامل ۶ مرحله می باشد . (غیر از پایه های اول و دوم ابتدایی که دارای ۴ مرحله می باشد).
۲- آزمون های تیز هوشان : این آزمونها از سال سوم ابتدایی تا نهم متوسطه برگزار می گردد و شامل ۴ مرحله در یک سال تحصیلی است .آزمونهای تیزهوشان از نظر علمی در سطحی بالاتر از آزمونهای پیشرفت قراردارد. هدف از برگزاری اینگونه آزمونها شناسایی استعدادهای برتر، جهت دهی به استعدادهای درخشان و آماده سازی جهت شرکت در المپیادها می باشد.

ویژگی های مهم آزمونهای گردوی دانش:

ارزیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموز در جهت بهبود فرآیند آموزشی در مدرسه و منزل
انجام آزمون ها با رعایت کلیه نکات علمی و استاندارهای فنی و آموزشی
انجام آزمون بصورت قلم کاغذی برای مقاطع اول و دوم ابتدایی (به علت پایین بودن مهارت نوشتاری در این دسته دانش آموزان) این آزمونها برای پایه اول شامل درس های فارسی ، علوم و ریاضی است

فرآیند برگزاری آزمونهای گردوی دانش دارای سه مرحله اصلی می باشد که عبارتند از :

آشنایی بیشتر با فعالیت ها و خدمات پیش از آزمون
آشنایی بیشتر با فعالیت ها و خدمات آزمون
آشنایی بیشتر با فعالیتها و خدمات پس از آزمون