خدمات پس از آزمون مربوط می شود به نتایج و گزارشاتی که از هر آزمون استخراج می گردد و به جرأت می توان گفت مهمترین قسمت هر آزمون می باشد .

با توجه به اهمیت بسیار بالای گزارشات و کارنامه های آزمون انجام شده، انتشارات گردوی دانش گزارشات و کارنامه های خود را در چندین سطح تهیه نموده و در اختیار هر یک از مخاطبان اصلی خود قرار می دهد که در زیر به سطوح گزارشهایی که انتشارات گردوی دانش در نظر گرفته است اشاره می شود :

۱- گزارش و جداول مربوط به مدیران مدارس
۲- گزارش و جداول مربوط به مشاورین مدارس
۳- گزارش و جداول مربوط به دبیران
۴- گزارش و جداول و کارنامه مربوط به دانش آموزان و والدین

 

در خصوص خدمات پس از آزمون می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • صدور کارنامه و گزارشات آماری و نموداری بسیار متنوع
 • صدور گزارشات توصیفی و ارایه راهکار و پیشنهاد برای هر سؤال به دانش آموز
 • ارایه خلاصه گزارشات مدیریتی به مدیران مدارس( با توجه به وقت اندک مدیران مدارس )
 • اعلام نتایج در سایت www.gdbook.ir
 • تعیین سطح دانش آموزان به صورت مدرسه ای ، منطقه ای ، استانی و کشوری

۱) گزارش و جداول مربوط به مدیران مدارس

یکی از مهمترین سطوح آموزشی در بخش آموزش که در سطح کلان آموزشی و در سطح تصمیم گیری کلی مطرح می باشد مدیران محترم مدارس می باشند که در بهبود نحوه آموزش و تاثیرگذاری در این فرایند نقش بسزایی ایفا می کنند . بنابراین این گروه از مخاطبان نیازمند اطلاعات خاصی می باشند که شامل موارد زیر می باشد :

 •   میانگین نمره مدرسه و مقایسه منطقه ای و استانی
 •   میانگین نمرات مدرسه در هر درس
 •   وضعیت نمرات در هرپایه و در هر کلاس
 •   ارائه گزارش مدیریتی بصورت خلاصه با توجه به وقت کم مدیران مدارس
 •   تنظیم گزاشات با توجه به موارد و مسائل مورد تصمیم گیری مدیران مدارس
 •   نمودار و جدول های متنوع مربوط به هر یک از موارد فوق

گزارش و جداول مربوط به مدیران مدارس

 

۲) گزارش و جداول مربوط به مشاورین مدارس

گزارشات مربوط به مشاوران بیشتر به وضعیت کلی هر دانش آموز در هر درس مربوط می شود تا مشاور آموزشی مدرسه ، بر اساس این اطلاعات این توانایی را پیدا کند که به هدایت تحصیلی و برنامه ریزی لازم جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اقدام نماید .

 •   نمره هر دانش آموز در هر درس
 •   معدل دانش آموز در تمامی دروس
 •   مقایسه نمرات دانش آموز با کلاس ، مدرسه ، منطقه و کل
 •   مقایسه رتبه دانش آموز با رتبه آزمون دوره قبل
 •   بطور کلی گزارشاتی که بتواند وضعیت تحصیلی یک دانش آموز را نشان دهد

گزارش و جداول مربوط به مشاورین مدارس

 

۳) گزارش و جداول مربوط به دبیران

معلمان و دبیران در فرآیند آموزشی محوری ترین افراد و موثرترین رکن آموزشی محسوب می شوند و تأمین اطلاعات و گزارش در رابطه با دانش آموزان کلاس به صورت کلی و جزئی این کمک را به دبیران می نماید تا بتوانند بر اساس آن نحوه آموزش خود و میزان فراگیری دانش آموزان را ارزیابی کرده و بر اساس این اطلاعات روشهای آموزشی و برنامه های خود را جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس بهبود ببخشند .

 •   مشخص کردن میزان پاسخگویی صحیح ، غلط و بدون جواب برای هر مبحث
 •   درصد درست جواب دادن به سؤال هر مبحث درسی
 •   مشخص کردن هدف هر سؤال آزمون
 •   نوع سطح های شناختی در هر سؤال بیان شده است
 •   اطلاعاتی که مربوط به وضعیت یادگیری دانش آموزان یک کلاس می شود
 •   توزیع نمرات دانش آموزان در هر درس

 گزارش و جداول مربوط به دبیران

 

۴) گزارش و جداول و کارنامه مربوط به دانش آموزان و والدین

اطلاعات و گزارش مربوط به دانش آموزان در سطح فعالیتها و ارزیابیهای مربوط به میزان یاد گیری فردی می باشد بنابراین این گزارشات نیز به صورتی تهیه می شود که دانش آموز بر پایه بررسی این گزارشات بتواند نحوه یاد گیری خود را در داخل کلاس و خارج از محیط کلاس و مدرسه بهبود داده و یا برنامه ریزی نماید.

 •   مشخص کردن وضعیت دانش آموز در هر درس به صورت رتبه بندی کلاسی ، مدرسه ای ، منطقه ای و استانی
 •   مشخص کردن میزان پاسخ گویی درست ، غلط و عدم پاسخ گویی دانش آموز به هر درس
 •   ارزیابی دانش آموز در هر درس به صورت توصیفی
 •   نشان دادن مشروح پاسخگویی دانش آموز به هر سؤال به صورت غلط ، درست و عدم جواب دهی
 •   توصیه و پیشنهادهای لازم به دانش آموز برای یادگیری بهتر هر درس در هر سؤال
 •   مشخص نمودن هدف و سطح هر سؤال در هر درس جهت تحلیل بهتر وضعیت دانش آموز
 •   نمودارها و جداول کارنامه ای گردوی دانش برای دانش آموزان یکی از متنوع ترین ، کاملترین و با ارزشترین کارنامه ها می باشد .

گزارش و جداول و کارنامه مربوط به دانش آموزان و والدین